Türkçe English İtaliano Deutsch
Bilgi Güvenliği Politikamız
SARAS Lojistik karayolu lojistik, depolama, ihracat ve ithalat işlemleri için müşterilerine hizmet verirken, stratejik açıdan önemli olabilecek verilere erişebilmektedir. Bu anlamda hem Saras Lojistik hizmetleri ve bilgi varlıkları için hem de hizmet verilen kurumların bilgi varlıklarının gizliliği, bütünlüğü ve erişilebilirliğini temin etmek amacıyla Saras Lojistik çalışanlarına, tedarikçilere, müşterilere ve yasal kurumlara yönelik “Bilgi Güvenliği Politika”larına uygun hareket eder. 
Güvenlik beklentilerini karşılamak üzere politikamız: • Ulaşılan / kullanılan / ifşa edilen bilgilerin gizliliğini temin etmek • İş sürekliliğini sağlamak • Meydana gelebilecek güvenlik ihlallerinin etkilerini önlemek veya en aza indirmek • İş kayıplarını mümkün olan en düşük seviyeye çekmektir. • İçeriden veya dışarıdan, bilerek ya da bilmeyerek meydana gelebilecek her türlü tehdide karşı Saras Lojistik ; • Bilginin gizliliğini, bütünlüğünü bozmaya çalışacak yetkisiz kişilerin erişimlerini engellemek, • Bilgiye erişebilirliği temin etmek için iş sürekliliğini gerektiği şekilde sağlamak, iş sürekliliği planlarını hazırlamak, sürdürmek, test etmek • Yasal mevzuat gereksinimlerini karşılamak, • Bilgi güvenliğindeki var olan veya şüphe uyandıran tüm açıkların raporlanmasını sağlamak ve soruşturulması için sürecin başlatılmasına yönelik uygulamaları geliştirmek ve • Bilgiye erişebilirlik ve bilgi sistemleri için iş gereksinimlerini karşılamaktadır. • Taahhütleri karşılamak ve iş sürekliliğini sağlamak üzere; • Risk analizini gerçekleştirir, • Risk analizi sonucunda karşılanması gereken önlemleri belirler. • Önlemler için gerekli (donanım, yazılım, personel, altyapı ve eğitim programları için) kaynakları ayırır. • Çalışanlar için görev, rol ve sorumlulukları belirler. • Güvenlik süreçlerini tanımlar, uygulanmasını ve izlenmesini sağlar, • Güvenlik beklentileri için ihtiyaç duyulan politikaları hazırlar, uygulanmasını ve iyileştirilmesini sağlar.