Türkçe English İtaliano Deutsch

 

 

SARAS KALİTE BELGELERİ

SARAS ISO 27001 ve ISO 9001 Belgeleri.

Bilgi güvenliği standardı BS 7799-2’nin revize edilip 2005’in sonlarında ISO 27001:2005 olarak değiştirilmesiyle yürürlüğe giren bu standart kurumların bilgi güvenliği yönetim sistemi kurmaları için gereklilikleri tanımlamaktadır. 

Bunun yanı sıra ISO 17799:2002 numaralı standart ISO 17799:2005 “bilgi teknolojileri güvenlik teknikleri en iyi uygulamalar rehberi” olarak revize edilip yayınlanmıştır ve ISO 27001’e göre kurulacak bir BGYS’nin nasıl gerçekleştirilebileceğine dair standartları içerir.

ISO 27000:2005 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi iso tarafından düzenlenen ve yayınlanan en güncel standarlardan birisidir. Günümüzde pek çok organizasyon bilgi altyapısı değişik yöntemlerle ( veritabanları, ERP paketleri, vs.) kurmuştur ve geliştirmiştir, bu sayede gelişmiş bilgi alt yapısı olan organizasyonlar tüm operasyonları, uygulamaları ve faaliyet raporlarını tek bir noktadan anlık izleyebilmektedir. ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ise tamamen işletmelerin gelişen teknolojilerle beraber her geçen gün daha fazla iş yüklediği bilgi alt yapılarının güvenliğini sağlamaya dönük oluşturulmuş bir modeldir. Bilgi Güvenliği yönetim sistemi sayesinde kurumlar bilgi altyapılarını belirleyip, bu varlıklara yönelik olası tehlikeler analizi ederek, bu risklerin oluşması durumunda hangi kontrolleri uygulayacaklarına ve hangi kontrolleri uygulamayacaklarına karar verirler. 27001 Bilgi Güvenliği Sistemi Özellikle kurumsallaşmaya çalışan organizasyonlar için entegre yönetim sistemlerinin en önemli parçalarından biri olmuştur.